Müzik

HATAY MEDENİYETLER KOROSU

2007 yılında kurulmuş olan Hatay Medeniyetler Korosu 2008 yılında dernek olmuştur. Antakya’da yaşayan üç semavi dine mensup kişilerden oluşan koronun başkanlığını Yılmaz Özfırat yapmaktadır. Koro içinde rahipler, imamlar, rahibeler, kuyumcular, öğretmenler, öğrenciler, emekliler ve serbest meslek gruplarından toplam 50 kişi bulunmaktadır. Koronun kuruluş amacı; özelde Antakya’nın, genelde Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak hala var olan güzellikleri herkesle paylaşıp onlara yeni bir ufuk açıp insanlığı doğruya ve güzelliğe çekip medeniyetler arasında köprü oluşturarak evrensel bir dil olan müzikle bir arada tutmaktır. Koro 2012 Nobel Barış Ödülü’ne aday olmuştur.

http://www.medeniyetlerkorosu.com/

https://www.facebook.com/AntakyaMedeniyetlerKorosu/