Medeniyetler

Hatay’ın geçmiş tarihi her şeyi açıklamaktadır. Hatay, Asya’nın ve Ortadoğu’nun Akdeniz’e açılan kapısıdır ve bundan dolayı da tüm uygarlıkların kesişim noktasıdır.

Tarih boyunca toplam 13 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler şöyle sıralanabilir;

Paleolitik Çağ, Epipaleotik Çağ, Kalkolitik Çağ, Erken tunç çağı, Hititler, Asuriler, Persler, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Seleukos Krallığı,

Roma Cumhuriyet Dönemi, Roma İmparatorluk Dönemi, Doğu Roma Dönemi, İslami Dönem, Doğu Roma Dönemi, Selçuklu Dönemi,

Antakya Haçlı Prensliği, Memlük Dönemi, Osmanlı Dönemi, İskenderun Sancağı, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti.