Kurumsallaşma

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü

Hatay Zeytinin anavatanı, dünyada ilk yetiştiği topraklar olarak tescillenmiş bir kenttir. Zeytinin ilk olarak  Hatay’da yetiştiği hala varolan yabani formlarının dağlarda var olmasıyla ispatlıdır. Hatay’ın Payas İlçesinde bulunan 1350 yıllık Zeytin Ağacı’da “anıt ağaç” olarak tescillenmiş ve örnek teşkil etmesi için koruma altına alınmıştır.

Zeytin gibi çok büyük bir değerimizi korumak ve kentteki üretim, işleme sürdürülebilirliğini devam ettirmek, gelecek nesillere aktarmak, tanıtmak adına Hatay’da 2011 yılında “Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü” kurulmuştur.
Araştırma, eğitim ve üretim anlamında hizmet veren enstitü Hatay’a özgü zeytin çeşitlerini genetik olarak korumayı hedeflemekte böylece kendine has doku ve yağ oranını korumayı amaçlamaktadır. Bu enstitüde sofralık zeytin ve zeytinyağı hakkında bilimsel araştırmalar yapılarak kalite ve saflık derecesini korumak hedeflenmektedir. Hatay ‘da yapılan zeytinyağı üretimi kentin % 87’lik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ticari olarak ta iç ve dış pazara pazarlanmaktadır.

Ayrıca bölgemizde 2009 yılında kurulan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın  (DOĞAKA) 2014 yılından itibaren Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Valiliği ile birlikte aktif olarak  Hatay’ın coğrafik işaretleri alma konusundaki  çalışmaları, başvuruları devam etmektedir.2007 yılında “Künefe” nin coğrafi işareti alınmış, Hatay’a özgü “tuzlu yoğurt” ve “küflü çökelek (sürk) “ için de bu yıl MKÜ ve TOBB ile beraber çalışmalar devam etmektedir.

Hatay’ a özgü olan Sofralık Zeytin, Zeytinyağı, Nar Ekşisi, Kırmızı Soğan gibi yöresel ürünler de coğrafik işaretler de yer almak üzere başvurusu yapılacak olan yöresel lezzetlerdir.

 

Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği

Hatay Esnaf ve Odalar Birliği’ne bağlı 70 Meslek Odası ve gastronomiyle ilişkilendirebileceğimiz 14 Meslek Odası bulunmaktadır. Bu odaları sıralarsak;

Hatay Bakkallar ve Manavlar Odası

Hatay Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası

Hatay Kasaplar Odası

Hatay Fırıncılar Odası

Hatay Şekerciler ve Tatlıcılar Odası

Samandağ Bakkallar Odası

İskenderun Bakkallar Odası

İskenderun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası

İskenderun Kasaplar Odası

İskenderun Kahveciler Odası

İskenderun Fırıncılar Odası

İskenderun Sebze ve Meyve Satıcıları Odası

Kırıkhan Bakkallar Odası

Kırıkhan Kasaplar ve Lokantacılar Odası’dır.

 

Odaların Kuruluş Amacı: 

Esnaf ve sanatkârlar arasındaki birliği , gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ,meslekî eğitimlerini geliştirmek, esnaf ve sanatkârları yurt içinde ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorunlarının çözümü için kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak, bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulmuştur.

Odaların Görevleri:

Odalar Birliği tarafından mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak, oda  mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak, ülke içinde ve dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, desteklemek, katılmak ve bakanlık izni alınmak şartıyla, ülke dışındaki meslekî kuruluşlara üye olma çalışmaları yapmak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili olarak Odalar Birliği’ni  bilgilendirmektir.

 

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON)

Türkiye’de aşçılık ve pastacılık sanatının, aşçısının ve pastacısının, gelişmesine katkı sağlamak, ülke mutfağımıza ve yöresel mutfaklarımıza ait değerleri günümüz yaşam standartlarına uygun bir hale getirip koruma altına almak, ülkemizdeki aşçılar ve pastacılar arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve destek olmak amacı ile 4 bölgesel federasyon (Marmara Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Ege-Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu) ve 29 dernek ile kurulmuştur. Bugün 7 bölgede 7 federasyon ve 51 vilayette 51 dernek ile faaliyetlerine devam etmektedir. Konfederasyonun öncesi 2013 yılı başında kurulmuş olan Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu – AŞPAFED’dir. TAŞPAKON 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na Göre Türkiye’nin En Büyük Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Üst Kuruluşudur. Alanında Dünya’nın Tek Konfederasyonudur.

 

Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği (HAŞPADER)

Dernek, Hatay’da aşçılık ve pastacılık sanatının, aşçısının ve pastacısının, gelişmesine katkı sağlamak, Hatay yöresel mutfağımıza ait değerleri günümüz yaşam standartlarına uygun bir hale getirip koruma altına almak, Türkiye’deki aşçılar ve pastacılar ile Hatay’da meslek hayatına devam eden aşçılar ve pastacılar arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve destek olmak amacı ile kurulmuştur.
Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na (TAŞPAKON) bağlı, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED) üyesidir.

Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği aynı zamanda sağlıklı beslenme, organik tarım, hijyen ve gıda güvenliğinin korunması gibi konularda çalışan sivil toplum örgütleri ve insan sağlığına direk risk oluşturan genetiği değiştirilmiş gıdaların kullanmasına karşı çıkan platformlar ile iş birliği içinde bulunmakta ve bu konular ile ilgili çalışmalara devamlı olarak iştirak edip destek vermektedir.

Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği aşçının ve pastacının asli görevi olan pişirme ve sunum işi dışında geniş bir bakış açısı ile kendi alanını ilgilendiren tüm diğer sosyal kollarda da görev almakta ve bu misyonu daima taşımaktadır.

Aşçılarımız ve pastacılarımız dünya platformlarında pratik beceri yanında; bildiği yabancı diller, yöneticilik vasıfları, beslenme ve gıda teknolojisi ile ilgili teorik bilgiler ve sosyal yaşam gibi konularda da kendini ve ülkemizi temsil edecek özelliklere sahip olmalıdır.

Bu ancak teorik ve pratik bilgileri gerçeğe uygun harmanlayarak doğru bir eğitim programı uygulayan kurum ve kuruluşlarda eğitim almış aşçıların ve pastacıların çoğalması ile mümkün olacaktır.

Bu nedenle Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin en önemli amaçlarından birisi de aşçılık ve pastacılık eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak, karşılıksız desteklemek ve bu kurum ve kuruluşların sayısının ve kalitesinin arttırılması için gerekli atılımlarda bulunmaktır.

Yenilikçi ve atılımcı bir düşünce ile Aşçılık ve Pastacılık Sanatı’ na hizmet etmek için gönülden ve karşılıksız çalışan aşçıların ve pastacıların birbirleri ile buluştuğu Hatay Aşçılar ve Pastacılar Derneği koyduğu hedeflerde ve amaçlarda sapmadan ve yılmadan çalışmaya devam etmektedir.

 

MKÜ Turizm Gezi ve Gastronomi Topluluğu

Kuruluşu Mart-2017 dir. Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin Turizm Gezi ve Gastronomi alanında bilgi ve becerilerini artırmak, ortak çalışma yeteneklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerindeki etkinliklerini arttırmak ve uluslararası alanda bilgi edinmelerini sağlamak için kurulan bir topluluktur.

Sürdürülebilir turizm anlayışı kapsamında eko-turizm, kırsal turizm, agro-turizm, kültür turizm ve gastronomi turizmi, inanç turizmi konularında tanınmasına ve markalaşmasına katkı sağlamak için çalışmaktadırlar. Hatay’ın kültürel değerlerinde önem taşıyan Bölge Turizmi ve Gastronomi alanında tanıtımını yapmak ve markalaşmasında katkı sağlamak (Yöreye özgü yiyecek ve içecek vb..) için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindelerdir.

Turizm Gezi ve Gastronomi Topluluğu yukarıda belirtilen çalışma amaçları doğrultusunda seminer, konferans, bilgi şöleni, kurs, panel düzenleyip, gazete, dergi, kitap, broşür benzeri yayımları çıkarmaktadırlar.