Eski Antakya Evleri ve Sokakları

Eski Antakya Evleri ve Sokakları

Antik kentin tüm karakteristik özelliklerini yansıtan Antakya evleri, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ile kerpiçten yapılır.
Yüksek taş duvarlı, içerisindeki avlu etrafında odaların sıralandığı genellikle tek katlı veya iki katlı mimarisi ile Antakya evleri halkın yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır.

Ev sahiplerinin maddi durumuna göre ufak tefek ayrıntılar sergilemeleri dışında evlerin tümünde aynı plan düzeni görülmektedir.

Eski Antakya evlerinin yer aldığı antik kent sokakları birbirlerini dik olarak kestikleri için kendilerine özgü bir karmaşık düzen oluştururlar.
Genellikle dar ve ortasından su kanallarının geçtiği taş döşeli bu sokaklar aynı zamanda rüzgarları kesmeyi ve su baskınlarını önlemeyi amaçlamaktadır.
Sokaklarda “zokmak” denilen çıkmazlara da yer yer rastlanmaktadır.