Category Archives: İnanç Turizmi

Hz. Hızır Makamı

Hatay, Türkiye’de ilk defa Hızır makamının kurulduğu ve en çok Hızır makamının bulunduğu yer olarak bilinir.

Türbenin içindeki büyük kayanın, Hızır ve İlyas’ın Hıdrellez günü bir araya geldiği kaya olduğu bilinmektedir.

Hz. Hızır Makamı

Hatay, Türkiye’de ilk defa Hızır makamının kurulduğu ve en çok Hızır makamının bulunduğu yer olarak bilinir.

Türbenin içindeki büyük kayanın, Hızır ve İlyas’ın Hıdrellez günü bir araya geldiği kaya olduğu bilinmektedir.

Kilise ve Havra

Kilise ve Havra

İlimiz merkezinde tarihi Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinin yanı sıra Havra bulunmaktadır.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olan ve tarihin izlerini taşıyan bu yapılarda ibadetler yapılmaya devam edilmektedir.

Habib-i Neccar Camii

Habib-i Neccar Camii

Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen cami, M.S. 636 yılında Hz. Ömer’in komutanlarından Ebul Ubeyde Bin Cerrah tarafından Antakya’nın fethinde inşa edilmiştir.

Cami içerisinde Habib-i Neccar’ın türbesi ve avlusunda 19.Y.Y.’ a ait şadırvan bulunmaktadır.

Saint Pierre Kilisesi

Saint Pierre Kilisesi

7 m yüksekliğinde Habib-i Neccar dağının uzantısı olan doğal bir mağaradır.

Hz.İsa’nın ölümünden sonra havarilerinden St. Pierre Antakya’ya gelerek (M.S. 1.yy ilk yarısı) burada telkinlere başlamış.

İsa’ya inanan Hristiyan (Hristos) adı ilk kez bu kilise cemaatine verilmiştir. 1983 yılında Papa VI. Paul tarafından Hristyanlığın hac yeri olarak kabul edilmiştir.
Her yıl 29 haziranda St. Pierre Günü kutlamaları yapılmaktadır.