Süheyl BUDAK

1951 yılın da Antakya da doğdum, ilk, orta ve lise eğitimimi Antakya’da tamamladım.eğitim alırken dedemin ve babamın mesleği olan şekercilik ve lokum üretiminde çıraklık, kalfalık ve ustalık örgendim lisans eğitimine devam etikten sonra bu mesleğin lokum üretimi konusunda özel bir iğlim sonun da ideal lokum formüleri için yaptığım çalışmalar sonun da nişasta –su nişasta- şeker oranlarında yapılan değişikliklerin lokuma etkileri konusun da yayınlanmamış bir tez çalışması mevcut. Lisans eğitimimi İstanbul devlet mim. Müh. (yıldız üniversitesi) inşaat bölümünden 1976 yılın da mezun oldum.

İşe prefabrik konutlarla başladım 40 yıl sonun da akıllı evler yaparak işimize devam ediyoruz 1980 yılından itibaren konut konusun da belediyecilik konularında yüzün üzerinde yayınlanmış makalelerim var bu makalelerin bazılarının başlıkları:

Konut hakkı, gece kondu bir kader mi?,  Türkiye de konut sorunun nedenleri , gecekondu sorunun çözümleri, Toplu konut, Toplu konut konut açığına çaremi? , Habitat, Barınma hakkı, belediyemi istiyorum, Belediyelerde kent kurultayları, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı yollar, akıllı kaldırımlar, akıllı alt yapı nasıl olmalı, çok foksyonelli malzemeler, kendini temizleyen vitrifiyeler, …..

1990 yılından itibaren sosyal sorumluluk projelerinde çalışmalarım sonucun da Türkiye de bir ilk olan DOĞAR tesisini kurup işletmeye almasında projelendirmeden yapımına kadar ki süreçte bir çalışmam DOGAR dogal arıtma tesisi için de herhanği bir elektirik veya temizleme ilaçları kullanılmadan 2500 kişilik bir beldenin kananizasyon artığını temizleme projesi.

Bu yıllarda annemin ve çocukluğumun tatlarının değiştiğini ve bu değişimle beraber bir mutfağın kaybolacağı korkusu ile çıktığım yolda Antakya mutfağı ile ilğili hiçbir yayının olmadığını ve bu mutfağın anadan kızına sözlü olarak taşındığını fark edince öncelikle bu yemeklerin tariflerini toplayıp yayınlamaya başladım ancak bu işlemleri yaparken Antakya mutfağının köklerini de aramak zorun da kaldım bu aramalar sonun da bu mutfağın kadim kültürlerin mutfak kültürünü günümüze kadar getiren ve yaşatan bir mutfak olduğunu gördüm, yaşadım, öğrendim ve yazdım.

Antakya mutfağı dünyada kurulan 23 medeniyetin 15.şine ev sahipliği yapan bir coğrafya da olması bu büyük medeniyetlerin mutfaklarını yaşamış beğendiklerini günümüze kadar taşımasını bilmiştir. Bu sebeble yaptığım araştırmalarda Sümerlerden, Akatlarda, Hititlerden,  Fenikelilerden,Roma mutfağından, Bizans mutfağından, Abbasi mutfağından, fatimi mutfağından, Oguz beyliklerinden,memluk mutfağından, Osmanlı mutfağından etkilendiğini ve o dönemden beğendiği yemekleri günümüze kadar getiren eşsiz beklide bu yönü ile dünyamız da tek mutfaktır.

Bu araştırmalarımın çoğunu Güney Rüzgarı ve Hatay keşif dergilerin de yayınladım.100 ün üzerinde yayıladığım  Bu makalelerin bazıları 11. Yüzyıl yemeği boraniye, 19. Yüzyıl yemeği kağıt kebabı, Sümerlerden bize kalan bir ekmek, Sümer mutfağının bir hediyesi nar ekşisi Antakya mutfağın da,Abbasi mutfağı. Antakya mutfağında diğer mutfaklarla etkileşimleri, u hareketle destanlarda, şiirlerde Antakya yemekleri, Antakya mutfağın da ritül yemekler, Antakya mutfağın da hamam yemekleri, Antakya mutfağın da bayram yemekleri Antakya mutfağın da nişan düğün yemekleri, …

Yemeklerin yıllar içinde dünyada dolaşımını incelemeye başladığımda yemeklerin zaman için de nasıl değişim gösterdiğini ve isimlerin farklılaştığını görünce çalışmamı yemeklerin tarihçelerine döndüm ve bu konuda yazılar yazmaya başladım Tutmaçtan Ravyolliye, Muferrikeden  Ratatuya  küliçi’den Külçeye gibi yazılarla bizim yemeklerin nasıl diğer mutfaklar tarafından alınıp kendi mutfaklarının ürünü gibi gösterildiğini gözler önüne serdim .

2000 yılından itibaren coğrafi işaret konusunu araştırmaya başladım ve bu konuda toplumun bilinçlenmesi doğrultusun da yaptığım çalışmalarım sonucun da 2006 yılın da Antakya Künefesi nin coğrafi işartini A.T.S.Odası adına tescil ettirmek süreti ile dikatleri ve toplum bilincini oluşturdum halen coğrafi işaret konusun da bir çok seminer ve konuşmalar yatım.

Şimdiye kadar yayınlanmış olan kitaplar; geçmişten geleceğe Antakya mutfağı , Antep fıstığı(editör Gonca Tokuz) , Asi gülüşlüm ah Antakya (editör Hakan Mertcan)

On yedi yıldır Anadolu mutfağının yemeklerini belli bir dizin içinde alan bir çalışmanın içindeyim bu dizin 32 ana başlık altında toplanmakta ve ben buna Turkyemekkodeksi adı altında toplamaya çalışmaktayım bu ana başlıkların birincisi olan çorbalar bölümü tamamlanmış olup 1016 çorbamızın olduğunu saptamış durumdayım.

Halen Türkiye aşçılar federasyonu onur üyesi ve danışma kurulu üyeliği yapıyorum.